List of AR Cards in Kid Icarus: Uprising

From Icaruspedia, the high flying Kid Icarus Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following list contains ordered Kid Icarus: Uprising AR Cards:

A typical Series 1 AR Card booster pack.

Characters

Vehicles

Fighters

Weapons

Underworld Army

 • (AKDE-188) Monoeye
 • (AKDE-189) Wave Angler
 • (AKDE-190) Octos
 • (AKDE-191) Keron
 • (AKDE-192) Gyrazer
 • (AKDE-193) Shemum
 • (AKDE-194) Nettler
 • (AKDE-195) Skuttler
 • (AKDE-196) Skuttler Cannoneer
 • (AKDE-197) Skuttler Mage
 • (AKDE-198) Suit of Skuttler
 • (AKDE-199) Mik
 • (AKDE-200) Ganewmede
 • (AKDE-201) Crawler
 • (AKDE-202) Syren
 • (AKDE-203) Shrip
 • (AKDE-204) Porcuspine
 • (AKDE-205) Belunka
 • (AKDE-206) Handora
 • (AKDE-207) Coral
 • (AKDE-208) Boogity
 • (AKDE-209) Monolith
 • (AKDE-210) Splin
 • (AKDE-211) Specknose
 • (AKDE-212) Commyloose
 • (AKDE-213) Shulm
 • (AKDE-214) Fire Wyrm
 • (AKDE-215) Shildeen
 • (AKDE-216) Zurret
 • (AKDE-217) Paramush
 • (AKDE-218) Komayto
 • (AKDE-219) Daphne
 • (AKDE-220) Stackjaw
 • (AKDE-221) Minos
 • (AKDE-222) Merenguy
 • (AKDE-223) Mega Mussel
 • (AKDE-224) Gloomerang
 • (AKDE-225) Reaper
 • (AKDE-226) Shelbo
 • (AKDE-227) Zuree
 • (AKDE-228) Orne
 • (AKDE-229) Tortolunk
 • (AKDE-230) Eggplant Wizard
 • (AKDE-231) Clubberskull
 • (AKDE-232) Magmoo
 • (AKDE-233) Bluster
 • (AKDE-234) Girin
 • (AKDE-235) Leox
 • (AKDE-236) Armin
 • (AKDE-237) Petribomber
 • (AKDE-238) Snong
 • (AKDE-239) Vakloom
 • (AKDE-240) Sinistew
 • (AKDE-241) Brawny Claws
 • (AKDE-242) Snowman
 • (AKDE-243) Frozum
 • (AKDE-244) Pluton
 • (AKDE-245) Zik & Zak
 • (AKDE-246) Bumbledrop
 • (AKDE-247) Remoblam & Remoblaming
 • (AKDE-248) Collin & Phil
 • (AKDE-249) Trailtail
 • (AKDE-250) Shootfly
 • (AKDE-251) Igniot
 • (AKDE-252) Tempura Wizard
 • (AKDE-253) Erinus
 • (AKDE-254) Guttler
 • (AKDE-255) Fort Oink
 • (AKDE-256) Monomiknose
 • (AKDE-257) Cellular Handora
 • (AKDE-258) Cellular Bluster
 • (AKDE-259) Cellular Monoeye
 • (AKDE-260) Cellular Komayto
 • (AKDE-261) Cellular Igniot
 • (AKDE-262) Cellular Sinistew
 • (AKDE-263) Cellular Snong
 • (AKDE-264) Cellular Skuttler
 • (AKDE-265) Cellular Gyrazer
 • (AKDE-266) Cellular Shildeen

Space Pirates

 • (AKDE-267) Space Pirate
 • (AKDE-268) Space Pirate Sniper
 • (AKDE-269) Space Pirate Commando

Forces of Nature

 • (AKDE-270) Nutski
 • (AKDE-271) Trynamite
 • (AKDE-272) Zert
 • (AKDE-273) Blader
 • (AKDE-274) Dibble Dop
 • (AKDE-275) Parashooter
 • (AKDE-276) Lurchthorn
 • (AKDE-277) Pew Pew
 • (AKDE-278) Pip
 • (AKDE-279) Urgle
 • (AKDE-280) Hugworm
 • (AKDE-281) Toxiecap
 • (AKDE-282) Lethinium
 • (AKDE-283) Jitterthug
 • (AKDE-284) Boom Stomper
 • (AKDE-285) Mahva
 • (AKDE-286) Badoot
 • (AKDE-287) Bumpety Bomb
 • (AKDE-288) Mudrone
 • (AKDE-289) Cacaw
 • (AKDE-290) Skreetle
 • (AKDE-291) Captain Flare
 • (AKDE-292) Meeba
 • (AKDE-293) Megonta
 • (AKDE-294) Flage
 • (AKDE-295) Clobbler

Aurum Fleet

 • (AKDE-296) Tribyte
 • (AKDE-297) Blit
 • (AKDE-298) Quoil
 • (AKDE-299) Jyok
 • (AKDE-300) Claxis
 • (AKDE-301) Dohz
 • (AKDE-302) Plixo
 • (AKDE-303) Kolma
 • (AKDE-304) Taklax
 • (AKDE-305) Xoneme
 • (AKDE-306) Sio
 • (AKDE-307) Zaurum
 • (AKDE-308) Baglo
 • (AKDE-309) Rezda
 • (AKDE-310) Zrink
 • (AKDE-311) Roz
 • (AKDE-312) Nukleen
 • (AKDE-313) Biota
 • (AKDE-314) Aurum Monoeye
 • (AKDE-315) Aurum Mik
 • (AKDE-316) Aurum Pip
 • (AKDE-317) Aurum Fire Wyrm
 • (AKDE-318) Aurum Specknose
 • (AKDE-319) Aurum Skuttler
 • (AKDE-320) Aurum Urgle
 • (AKDE-321) Aurum Shemum

Palutena's Army

Chaos Kin

 • (AKDE-326) Shadow Pit

Hearts and Treasures

 • (AKDE-327) Treasurefish
 • (AKDE-328) Rare Treasurefish
 • (AKDE-329) Souflee
 • (AKDE-330) Heart
 • (AKDE-331) Treasure Box
 • (AKDE-332) Tiny Box
 • (AKDE-333) Speedy Box
 • (AKDE-334) Bouncy Box
 • (AKDE-335) Pandora's Box
 • (AKDE-336) Mimicutie

Items

 • (AKDE-337) Recovery Orb
 • (AKDE-338) Food
 • (AKDE-339) Drink of the Gods
 • (AKDE-340) Gilded Bomb
 • (AKDE-341) Rock Bomb
 • (AKDE-342) Wrecking Ball
 • (AKDE-343) Mega Marble
 • (AKDE-344) Dodge Token
 • (AKDE-345) Impact Amplifier
 • (AKDE-346) Power-Up Drop
 • (AKDE-347) Shrinky Bean
 • (AKDE-348) Happy Trigger
 • (AKDE-349) Speed Boots
 • (AKDE-350) Elemental Cards
 • (AKDE-351) Icy Aura
 • (AKDE-352) Back Shield
 • (AKDE-353) Spike Ball
 • (AKDE-354) Centurion Assist
 • (AKDE-355) Jump Mat
 • (AKDE-356) Killer Eye
 • (AKDE-357) Boom Rocket
 • (AKDE-358) X Bomb
 • (AKDE-359) Cyclone
 • (AKDE-360) Medusa Head
 • (AKDE-361) Chomp Trap
 • (AKDE-362) Capture Circle
 • (AKDE-363) Giant Maker
 • (AKDE-364) Grenade
 • (AKDE-365) Smart Bomb
 • (AKDE-366) Jump Bomb
 • (AKDE-367) Boom Spear
 • (AKDE-368) Bouncy Bomb
 • (AKDE-369) Eggplant Bomb
 • (AKDE-370) Tempura Bomb
 • (AKDE-371) Lightning of Judgement
 • (AKDE-372) Atlas Foot
 • (AKDE-373) Poison Cloud
 • (AKDE-374) Demon Vine
 • (AKDE-375) Daybreak

Locations

 • (AKDE-376) That First Town
 • (AKDE-377) Dark Lord Gaol's Castle
 • (AKDE-378) That Burning Town
 • (AKDE-379) Reaper Fortress
 • (AKDE-380) Labyrinth of Deceit
 • (AKDE-381) Temple Ruins
 • (AKDE-382) Seafloor Palace
 • (AKDE-383) Space Pirate Ship
 • (AKDE-384) Underworld Castle
 • (AKDE-385) Phoenix Mountain
 • (AKDE-386) Reset Bomb Forest
 • (AKDE-387) Reset Bomb Depot
 • (AKDE-388) Lunar Sanctum
 • (AKDE-389) Thunder Cloud Temple
 • (AKDE-390) Aurum Island
 • (AKDE-391) Aurum Hive
 • (AKDE-392) Aurum Brain Fortress
 • (AKDE-393) Decimated Town
 • (AKDE-394) Destroyed Skyworld
 • (AKDE-395) Palutena's Temple
 • (AKDE-396) Angel Cannon
 • (AKDE-397) Lightning Chariot Base
 • (AKDE-398) The Chaos Vortex
 • (AKDE-399) Rewind Spring
 • (AKDE-400) Hades's Belly
 • (AKDE-401) Dyntos's Workshop
 • (AKDE-402) Final Battleground

Special AR Cards